KANGAROO TAIL PIECES 1kg Free Post AUSTRALIAN MADE

$39.99

KANGAROO TAIL PIECES

Australian Kangaroo Tail Pieces

great for chewing

1Kg    $39.99

2kg  $74.99

100% Australian made

FREE POSTAGE